Er is nog altijd geen oplossing wat er gedaan moet worden met door GenX of PFOA vervuilde grond. Dat blijkt uit een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Het ontbreekt volledig aan regelgeving wat te doen met vervuilde grond, hoe de grond kan worden gereinigd en of het dan kan worden hergebruikt.

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga schrijft niets in de brief dat er regelgeving in de maak is, maar legt alleen uit dat de grond nu in depots wordt opgeslagen.
“Omdat er (nog) geen normen zijn voor hergebruik van grond met GenX en PFOA, is hergebruik maar zeer beperkt mogelijk. De omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft hiervoor een handreiking opgesteld. Hoofdlijn is dat met GenX verontreinigde grond niet mag worden verspreid en daarom in een specifiek depot moet worden opgeslagen. In de depots is voldoende capaciteit beschikbaar. Voor burgers is een specifiek depot ingericht waar eenvoudig kleine hoeveelheden grond kunnen worden afgegeven”, aldus Van Nieuwenhuizen. Maar hoe weet je als ‘burger’ of je grond vervuild is door GenX / PFOA. Uit de brief wordt dat in ieder geval niet duidelijk.

Moestuinonderzoek

Volgens Van Nieuwenhuizen kunnen GenX en PFOA door depositie vanuit de lucht ook in de bodem terecht komen. “Ik heb u hierover eerder geïnformeerd rond de casus van Chemours. De concentraties liggen onder de risicogrenswaarden en leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid”, legt Van Nieuwenhuizen uit, die op uitkomsten van het RIVM afgaat. Over het moestuinonderzoek zegt de bewindsvrouw: “De uitkomsten van dit onderzoek komen dit kwartaal beschikbaar.”
Drinkwater

Eén van de conclusies schrijft Van Nieuwenhuizen dat bij de gemeten concentraties van GenX in drinkwater geen effecten op de gezondheid van mensen is te verwachten. Van Nieuwenhuizen: “Deze conclusie is gebaseerd op de richtwaarde voor GenX in drinkwater van 150 nanogram per liter, oftewel 0,15 microgram per liter. Dit betreft een richtwaarde die uitgaat van de hoeveelheid GenX die een mens gedurende lange tijd mag binnenkrijgen via drinkwater zonder de gezondheid te schaden.”

Waterkwaliteitsnorm

Complicerende factor is volgens Van Nieuwenhuizen dat voor GenX in oppervlaktewater geen kwaliteitsnorm is vastgesteld en ook nog niet kan worden afgeleid. “Hiervoor ontbreken nog de
nodige wetenschappelijke gegevens. In de in 2017 gewijzigde vergunning van het bedrijf Chemours uit Dordrecht, REACH-registrant van GenX in de Europese Unie, is door de provincie Zuid-Holland de eis vastgelegd dat deze gegevens aangeleverd moeten worden.” Afgaande op de onderzoeksverplichting moeten deze gegevens uiterlijk 22 mei 2018 bij de provincie zijn ingediend. Vervolgens kan volgens Van Nieuwenhuizen het RIVM aan de hand van deze onderzoeksgegevens beoordelen of dit voldoende onderbouwing biedt om een waterkwaliteitsnorm voor oppervlaktewater te bepalen.

ZZS?

Van Nieuwenhuizen schrijft aan de Tweede Kamer dat het RIVM is gevraagd een overzicht te maken van mogelijke Europese risicobeheersmaatregelen voor GenX. Van Nieuwenhuizen: “Dit is een stap die ertoe kan leiden dat GenX wordt aangemerkt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) op grond van artikel 57 van de REACH-verordening. Voor ZZS gelden onder de milieuwetgeving de strengste emissie-eisen.” Op basis van het overzicht, uiterlijk dit najaar, kan volgens de minister worden beoordeeld of de ZZS-status van toepassing is op GenX.

Bron: Sliedrecht24

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  1. Naam
    Er ging iets mis aan onze kant. Probeert u het nogmaals.
  2. E-mailadres(*)
    Er ging iets mis aan onze kant. Probeert u het nogmaals.

Mr. Jesse van Meerkerk

Direct contact?

E-mail:
j.vanmeerkerk@dekoningadvocaten.nl

Telefoon:
078 - 630 0000

van meerkerk

 

Ga naar boven
JSN Blank template designed by JoomlaShine.com